بهشهر Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > بهشهر
اتش‌سوزی در بهشهر

ایران – حوادث کار آتش‌سوزی وسیع در کارخانه اکریلتاب بهشهر امروز پنجشنبه مصدومیت و انتقال یک آتش‌نشان به بیمارستان درحالیکه شروع آتش‌سوزی بگفته مسئولین امر ساعت ۴،۴۵ صبح امروز بوده چنانکه در کلیپها ملاحظه می‌کنید تا ساعت ۶،۲۰ دقیقه…