بندر انزلی Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > بندر انزلی

کتک زدن وحشیانه یک جوان جلوی همسرش توسط چند مامور انتظامی در انزلی،انتقال اتاقهای تعذیب به خیابانها کلیپ ضرب و شتم عجیب و وحشیانه  یک جوان در جلوی همسرش توسط ماموران انتظامی  در میدان کارآموزی انزلی که ماموران چند…