ایران کارگر > بندرعباس

ایران – کارگری اعتصاب سراسری کامیون‌داران شهرهای مختلف ایران ـ مجموعه کلیپ خبرهاو کلیپهای اعتصاب سراسری کامیون‌داران در بسیاری از شهرهای میهن به  دستمان رسیده است. این گزارشات حاکی است که رانندگان کامیون از جمله در در شهرهای اصفهان،…

کارگران

ایران ـ کارگری کارگران کشتی‌های لایروبی در بندرعباس بدنبال دریافت حق بیمه ۳ ساله خود کارگران کشتی‌های لایروبی در بندرعباس بیشتر از ۳سال است که حق‌ بیمه خود را دریافت نکرده‌اند. مطابق گزارش دریافتی، از ابتدای مرداد ماه سال…

خلیج فارس

ایران ـ اقتصادی خلیج فارس با ورود روزانه بیش از ۶۰ میلیون لیتر پساب، در معرض نابودی خلیج فارس در معرض آلودگی وسیع پساب‌های مختلف خانگی و صنعتی قرار گرفته است. نماینده مجلس از بندرعباس احمد مرادی گفته است…

خبر کارگر

ایران – کارگری حوادث کارگری مصدومیت یک کارگر حفاری متروی تبریز و مصدومیت ۷ کارگر در انفجار فولاد هرمزگان مصدومیت شدید یک کارگرحین حفاری متروی تبریز بر اثر سقوط روز دوشنبه ۶ فروردین ماه، سقوط یک کارگر حین حفاری…

ایران – اجتماعی آتش‌سوزی مهیب انبار قیر دربندرعباس با سه کشته و دو مصدوم، آخرین خبرها ؛ فیلم معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: عملیات تعمیراتی در مخزن کارخانه قیر در غرب بندرعباس سه…

ایران – اجتماعی تجمع اعتراضی سهامداران پروژه بازار ماهی فروشان بندرعباس ؛دوشنبه۶ آذرماه، کلیپ سهامداران پروژه بازار ماهی فروشان بندرعباس در اعتراض به چپاول صورت گرفته در سهام این بازار دست به تجمع اعتراضی زدند. به کانال تلگرام ایران…

پالایشگاه نفت ستاره خلیج اعتصاب

ایران – کارگری اعتصاب کارگران پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس کارگران پالایشگاه ستاره خلیج در بندرعباس  چندروزی است که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق دست به اعتصاب زده اند. گزارشی از اعتصاب در پالایشگاه ستاره خلیج در…