خروش جوانان کرمانشاه

ایران – اجتماعی خروش جوانان کرمانشاه در شب چهارشنبه سوری با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر بسیجی سه شنبه شب ۲۲ اسفند جوانان دلیر کرمانشاهی در میدان آزادی کرمانشاه با خروش مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر…

ایران – اجتماعی پاسارگاد : فیلمی جدید از بسیج گسترده نیروهای یگان ویژه برای مقابله با مردم  پاسارگاد : نیروهای یگان ویژه و واحدهای مختلف سپاه و بسیج،  همراه با موتور سیکلت، هلی کوپتر،  تانک، انواع خودروها و انبوهی نیرو…