ایران – اجتماعی تهران ،میدان آرژانتین؛ راهپیمایی غارت‌شدگان مؤسسات بانکی: «پول مارو دزدیدن دروغ‌ میگن پس‌ میدن» کلیپ تهران ، میدان آرژانتین ۲۹ خرداد ؛ کلیپ راهپیمایی اعتراضی غارت شدگان موسسات بانکی  در میدان آرژانیتین که مالباختگان غارت شده شعار…

ارزش تومان

ایران ـ اقتصادی دلیل سقوط پیوسته ارزش تومان و تاثیر خروج میلیاردها دلار بر آن؛ بازنده اصلی مردم ارزش تومان ، پول ملی ایران طی سال گذشته ۵۰٪ کاهش یافته است و فقط مانده است تا نرخ تورم مانند…

بازار ارز

ایران ـ اقتصادی تومان در طوفان بازار ارز؛ و اما ارزها به کجا می‌روند؟ در این نوشته تخلیص یافته که عنوان تومان در طوفان بازار ارز ؛ و اما ارزها به کجا می‌روند؟‌ را با خود به همراه دارد…

فراخوان

ایران ـ اجتماعی فراخوان مال‌باختگان موسسه آرمان وحدت به برگزاری تجمع اعتراضی مقابل مجلس فراخوان به برگزاری تجمع اعتراضی غار‌ت‌شدگان مؤسسه‌ آرمان وحدت مقابل مجلس برای روز دوشنبه به دست‌مان رسیده است. ‌بر پایه خبر دریافتی، غارت‌شدگان موسسه آرمان…

اعتصاب

ایران – کارگری اعتصاب کارگران سد‌مخزنی کهیر در اعتراض به عدم پرداخت ۸ ماه حقوق در نامه‌ای سرگشاده اعتصاب کارگران و سکوت خبری در مورد  اخراج و تهدید به اخراج کارگران معترض شماری از کارگران شرکت جهان کوثر که…

ایران

ایران با خروج ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه طی ۴۰ سال گذشته پدیده فرار سرمایه از ایران، پدیده‌ای نیست که به تازگی کشف شده باشد. این بار اما، مسئولان آمار مربوط به میزان خروج سرمایه از ایران را در دوران…