ایران کارگر > بارش برف

ایران ـ اجتماعی دریاچه یا فرودگاه!!محصول اقتصاد مقاومتی و مدیریت کلان در جمهوری اسلامی! کلیپ وضعیت باندهای فرودگاه خمینی بعد از بارش برف. نگاه کنید به مدیریت کلان و سازه ها در جمهوری اسلامی. با اولین بارش برف در تهران تمام پروازهای…

ایران ـ کارگری کرج شهرک بنفشه؛ وضعیت فاجعه‌بار و عدم رسیدگی، خیابان  پشت مترو ۵ روز بعد از بارش برف کلیپ در این کلیپ وضعیت خیایانهای پشت متروی شهرک بنفشه در کرج را مشاهده می کنید که نشان دهنده…

جدیح و صبری ولی‌نژاد

ایران – کولبران پیدا شدن اجساد ۲ کولبر محروم مفقود شده زیر بهمن؛ چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه از روز شنبه هفتم بهمن‌ماه، پس از بارش سنگین برف در ارومیه، دو کولبر زحمتکش اهل روستای “آوک” از توابع منطقه ترگور…

بارش برف و سرما و بی‌خانمان‌ها در تهران

ایران – اجتماعی بارش برف و یخبندان و مصائب خطرناک آن برای بی‌خانمان‌ها در تهران  براساس گزارشات رسیده، هزاران نفر از بی‌خانمان‌های پایتخت در بارش برف ، یخبندان و سرمای اخیر، پناهگاهی نداشته‌اند. پشت هر یک از این اصطلاحات…

مدیریت بحران بارش برف

ایران ـ اجتماعی بعد‌از زلزله؛ شکست مدیریت بحران این‌بار در بارش برف در تهران + عکس درتمام کشورها کارآمدی مدیریتی افراد آن هنگام بحرانهاسنجیده می شود و در میهن بدون مسئول ما تکلیف مدیران ازقبل مشخص است و در هنگام…

خبر های کارگری

ایران ـ کارگری خبر های اعتراضات و حوادث کارگری در شهرهای مختلف دوشنبه ۹ بهمن اعتراض کارگران پیمانکاری پتروشیمی فجر به نابرابری مزایای مزدی براساس خبر انتشار یافته در خبرگزاری‌ها شماری از کارگران پیمانکاری، پتروشیمی فجر خواستار دریافت مزایای…