ا Archives - ایران کارگر
زندانی سیاسی آرش صادقی

ایران ـ اجتماعی زندانی سیاسی آرش صادقی در نامه‌ای سرگشاده: حذف فیزیکی منتقدین و مخالفین، ریشه در ماهیت این نظام دارد. زندانی سیاسی آرش صادقی ، محبوس در زندان گوهردشت کرج، در ارتباط با ترور اقبال مرادی (پدر زانیار…

اعتضاب رانندگان اتوبوس بروجرد

ایران – کارگری اعتصاب و اعتراض رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی بروجرد ؛ سه‌شنبه ۱۷ بهمن بنا به خبرهای دریافتی روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه جمعی از رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی بروجرد با پارک اتوبوس های خود در خیابان خمینی این…