اعتضاب رانندگان اتوبوس بروجرد

ایران – کارگری اعتصاب و اعتراض رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی بروجرد ؛ سه‌شنبه ۱۷ بهمن بنا به خبرهای دریافتی روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه جمعی از رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی بروجرد با پارک اتوبوس های خود در خیابان خمینی این…