ایران کارگر > امنیت
کودکان کار

ایران ـ کودکان کار  « کودکان کار »؛گزارشی تکان‌دهنده از رشد خزنده این پدیده در سطح کلان‌شهرها کودکان کار از پدیده‌ها و معضلات دردناک جامعه ایران است که به موازات وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی، رشد آن دارای سیری صعودی…

بیانیه

ایران – کارگری بیانیه مشترک بمناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) ۱۳۹۷ بیانیه مشترکی از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه – گروه اتحاد بازنشستگان و…