ایران کارگر > اعتصاب
کارگران راه‌آهن تبریز

ایران – کارگری کارگران راه‌آهن تبریز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و دیگر مطالبات، اعتصاب کردند  کارگران راه‌آهن تبریز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه، کاهش ضریب سختی‌کار و عدم تسویه مطالباتشان، شب گذشته را در…

کارگران تراورس

ایران ـ کارگری کارگران تراورس ؛ شرایط سختِ کار و زندگی و روی‌آوردن به اعتراض و اعتصاب همپای سخت‌تر شدن شرایط کار بر کارگران صنف‌های مختلف تولید و خدمات از جمله کارگران تراورس ، فشار ناشی از عدم پرداخت…

تجمع اعتراضی

ایران ـ کارگری تجمع اعتراضی کارگران نی‌بر شرکت نیشکر هفت‌تپه، صبح روز یکشنبه ۱۷تیرماه تجمع اعتراضی کارگران نی‌بر شرکت نیشکر هفت‌تپه در صبح روز یکشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ با بستن درب اصلی این شرکت توسط کارگران معترض، شکل گرفت….

سرنوشت نامعلوم ۹ راننده کامیون

ایران ـ کارگری سرنوشت نامعلوم ۹ راننده کامیون بازداشت شده در اعتصاب سراسری کامیون‌داران سرنوشت نامعلوم ۹ راننده کامیون دستگیر شده در اعتصاب سراسری کامیونداران، موضوع نگرانی خانواده‌ها و همکاران‌شان شده است. بدنبال اعتصاب سراسری چند روزه رانندگان و کامیون‌داران،…

اعتصاب

ایران ـ کارگری اعتصاب کارکنان شرکت فولاد سیرجان ایرانیان و اعتراض کارگران نازنخ و فرنخ قزوین به معوقات مزدی   اعتصاب کارکنان شرکت فولاد سیرجان ایرانیان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود کارکنان شرکت فولاد سیرجان ایرانیان…

اعتصاب

ایران ـ کارگری اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی اصفهان و اعتراض کارگران شرکت ملی حفاری و خط ۶مترو  اعتصاب رانندگان اتوبوس درون‌شهری اصفهان اعتصاب رانندگان اتوبوس درون شهری اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه خود صورت گرفت. روز یکشنبه‌…

اعتصاب

ایران ـ کارگری اعتصاب کارگران راه‌آهن کرج و  اعتراض کارگران تراورس دورود نسبت به عدم پرداخت حقوق دومین روز اعتصاب کارگران راه آهن کرج در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه حقوق خود کارگران راه آهن کرج روز جمعه…

اخراج

ایران ـ کارگری خبرهای کارگری از اخراج کارگران تا اعتصاب و تجمع اعتراضی صنف‌های مختلف کارگری اخراج کارگران چند واحد تولیدی اخراج دهها کارگر شاغل در چند واحد تولیدی کشور از جمله سه واحد تولیدی “نوشابه ایران کولا”، شرکت…

ایران – اجتماعی اعتصاب و تعطیلی بازار زرگری ارومیه در اعتراض به وضعیت فاجعه بار اقتصادی – کلیپ ارومیه ۶ تیرماه، در این کلیپ بازار زرگری ارومیه را مشاهده می کنید که در اعتراض به وضعیت فاجعه باز اقتصادی…

ایران – اجتماعی تهران ؛ فضای ملتهب و اعتصاب و تعطیلی پاساژ مولوی و پاساژ نفیس ۶تیر – کلیپ تهران ساعت ۴ بعداز ظهر چهارشنبه ۶ تیرماه، در این کلیپ شاهد فضای ملتهب و تجمع تعدادی از فروشندگان و…