ایران کارگر > اعتصاب

ایران – اجتماعی اعتصاب سراسری کامیونداران پرقدرت و گسترده در روز چهارم سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ – مجموعه کلیپ اعتصاب سراسری کامیونداران ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریورماه در اعتراض به…

ایران – اجتماعی  اعتصاب سراسری کامیونداران در بیش از ۱۰۰ شهر، رژه کامیونداران اعتصابی در کازورن + فیلم  اعتصاب سراسری کامیونداران که از روز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ شروع شد در روزهای اول و دوم مهر اوج بیشتری گرفت….

ایران – اجتماعی اعتصاب سراسری کامیونداران ؛ پیوستن کامیونداران شهرهای بیشتری به اعتصاب بزرگ مهرماه بدنبال فراخوان به اعتصاب سراسری کامیونداران که از چند روز پیش در رسانه‌های مختلف انعکاس یافت. از دیروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ رانندگان زحمتکش…

ایران – اجتماعی اعتصاب سراسری کامیونداران حداقل در ۵۰ شهر کشور ، اول مهر+مجموعه فیلم و آلبوم عکس از روزهای قبل فراخوان اعتصاب سراسری کامیونداران در شهرهای مختلف کشور برای یکشنبه اول مهر ۱۳۹۷در فضای مجازی منتشر شده بود….

اعتصاب

ایران ـ کارگری فراخوان به اعتصاب از سوی کامیون‌داران سبزاور و بردسیر اطلاعیه کامیونداران سبزوار توجه،توجه! نزدیک به ۴ماه از اعتصاب خردادماه گذشت و نتیجه‌اش گرانی ۴۰۰درصدی شد. یعنی لاستیک میشلن از ۴میلیون به مرز ۱۴میلیون رسید. لاستیک بارز از…

ایران – اجتماعی اعتصاب سراسری کامیونداران ، آغاز سومین دور اعتصاب  از روز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ – مجموعه کلیپ بدنبال فراخوانی که از قبل برای اعتصاب سراسری کامیونداران از روز اول مهر ۱۳۹۷ داده شده‌بود در بسیاری از…

ایران – اجتماعی  برخورد شجاعانه یک خانم هموطن با یک اعتصاب شکن در سنندج – کلیپ در این گزارش ویدئویی برخورد شجاعانه یک خانم هموطن که در حال تهیه گزارش از اعتصاب سراسری کردستان در خیابانهای سنندج  در روز…

اعتصاب عمومی

ایران ـ اجتماعی  اعتصاب عمومی در شهرهای مختلف کردستان و بازداشت ۴۰ تن از فعالان کرد + اسامی روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، به دنبال فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان، در اعتراض به اعدام رامین حسین‌پناهی، زانیار و…

ایران – اجتماعی اعتصاب سراسری شهرهای کردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی آخرین کلیپها ۲۱ شهریور امروز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، مردم کردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد و موشک باران مقرات حزب دمکرات در عمق…

ایران – اجتماعی اعتصاب سراسری در شهرهای مختلف کردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی ، ۲۱ شهریور – مجموعه کلیپ بە رغم تدابیر امنیتی شدید و احضار فلەای فعالان مدنی کرد، ھمە مردم در شھرھای مختلف کردنشین در…