ایران کارگر > اطلاعیه
کارگران فولاد اهواز

ایران – کارگری اطلاعیه جمعی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز پیرامون بازداشت و آزادی ۹ کارگر این مجتمع صنعتی جامعه کارگری سالهاست که با ظلم و بی عدالتی و عدم پرداخت بموقع دستمزد خود از سوی کارفرما مواجه…

عدم پرداخت حقوق کارگران

ایران ـ کارگری اطلاعیه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه بر پایه خبر دریافتی، کارگران گروه ملی فولاد ایران، بدنبال محقق نشدن وعده پرداخت حقوق عقب افتاده خود، طی اطلاعیه‌ای خطاب به…

اطلاعیه کانون صنفی معلمان استان تهران در اعتراض به ادامه بازداشت معترضان

ایران – اجتماعی   اطلاعیه کانون صنفی معلمان استان تهران در اعتراض به ادامه بازداشت معترضان کانون صنفی معلمان استان تهران در اطلاعیه ای به ادامه بازداشت معترضان در روزهای اخیر اعتراض کرد و خواستار آزادی آنان شد. در…

محمود صالحی

ایران – کارگری محمود صالحی باید به فوریت از زنـدان آزاد شود روز شنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ آقای محمود صالحی فعال کارگری به دنبال انجام دیالیز کلیه و در حالیکه وضعیت جسمانی مناسبی نداشت در مقابل بیمارستان در شهر سقز در…