ایران کارگر > اصناف
افق کوروش

ایران – اجتماعی درخواست تعطیلی فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش ۲ از طرف اصناف دهدشت چهار‌شنبه ۲۵ بهمن‌ماه، بازاریان و اصناف این شهر در اعتراض به افتتاح و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ۲ تجمع کردند. راه اندازی فروشگاه افق…