اصفهان Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > اصفهان

ایران – اجتماعی اصفهان ؛فیلمهای ادامه درگیری بین جوانان و ماموران در خیابانهای شهر ۱۱مرداد در این کلیپها صحنه های بستن خیابانها شهر و درگیری بین جونانان شجاع اصفهانی در خیابانهای  محله شاپور اصفهان و ماموران سرکوبگر نیروی ویژه…

ایران – اجتماعی شعار زنان شجاع نجف آباد علیه گرانی: «سوریه رو سیر کردن جوونها رو پیر کردن» ۱۱ مرداد – کلیپ پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷، در این کلیپ زنان شجاع در نجف آباد را مشاهده می کنیدکه رو…

ایران – اجتماعی درگیری شدید بین جوانان شجاع و ماموران سرکوب درخیابانهای اصفهان امروز ۱۱مرداد – مجموعه کلیپ در این کلیپها صحنه های درگیری شدید بین جونانان شجاع اصفهانی در خیابانهای  محله شاپور اصفهان و ماموران سرکوبگر نیروی ویژه…

ایران – اجتماعی درگیری خیابانی جوانان تظاهر کننده با نیروهای ویژه سرکوب در اصفهان با شعار مرگ بر دیکتاتور ۱۱مرداد – کلیپ از صبح امروز پنجشنبه ۱۱ مرداد ماه؛ در منطقه شاهپور جدید اصفهان؛ بازاریان و کسبه همراه با…

ایران – اجتماعی اصفهان ؛ فیلم تهاجم شجاعانه جوانان به ماموران نیروی ویژه و گوشمالی و فرار ماموران،  چهارشنبه۱۰مرداد در این کلیپ صحنه درگیری و تهاجم شجاعانه جوانان اصفهان در منطقه شاپور جدید به ماموران نیروی ویژه سرکوب را…

ایران – اجتماعی اصفهان ؛ فیلم آتش زدن لاستیک و مقابله جوانان تظاهر کننده با ماموران نیروی ویژه و عقب نشاندن آنان امروز چهارشنبه ۱۰ مرداد ، در این دو کلیپ صحنه های مقابله جوانان شجاع در اصفهان با…

ایران – اجتماعی خامنه‌ای حیا کن مملکتو رها کن؛ شعار جوانان تظاهرکننده خشمگین در اصفهان ۱۰ مردادماه – کلیپ در این کلیپ جوانان تظاهر کننده را مشاهد ه می کنید که با شجاعت اقدام به بستن خیابان  با آتش…

ایران – اجتماعی تظاهرات مردم اصفهان در شاپور جدید، چهارراه هزار دستان و خیابان مشیر الدوله – آخرین کلیپها تظاهرات مردم و بازاریان اصفهان در شاپور اصفهان چهارراه هزار دستان خیابان مشیر الدوله از صبح امروز چهارشنبه دهم مرداد…

ایران – اجتماعی اصفهان تظاهرات مردم و هجوم نیروی ویژه به تظاهر کنندگان ۱۰ مرداد – مجموعه آخرین کلیپها مجموعه کلیپ تظاهرات محله شاپور اصفهان ، بسیج نیروی ویژه و هجوم آنان به مردم از صبح امروز مردم و…

ایران ـ اجتماعی تظاهرات مردم شاپور اصفهان ؛ و وعده یک تظاهرات بزرگ برای روز پنجشنبه ۱۱مردادماه در ادامه تظاهرات مردم شاپور اصفهان کلیپ جدیدی بدستمان رسیده که نشان‌دهنده حضور جمعیت زیادی از مردم ، بخصوص جوانان این شهر…