ویترین جمهوری اسلامی برخورد وحشیانه ماموران شهرداری با خانم دستفروش و گریه‌این خانم‌محروم- آمل کلیپ از کوزه همان طراود که در او است، هر روز از گوشه و کنار شهرهای مختلف، خبر و کلیپی از برخوردهای وحشیانه مأموران شهرداری…

حوادث کارگری

ایران – کارگری حوادث کارگری جان باختن یک کارگر و مصدومیت ۶ کارگر دیگر در ۲ حادثه ایمنی جان باختن یک کارگر سیمانکار و مصدومیت شدید کارگر دیگر در سقوط از داربست در پی حادثه ای در ساختمان شیرین…