آمل Archives - ایران کارگر
فریاد کارگران محروم از وضعیت فاجعه بار صنعت و اشتغال در آمل

ایران – کارگری فریاد کارگران محروم از وضعیت فاجعه بار صنعت و اشتغال در آمل در رابطه با وضعیت صنعت و اشتغال در آمل مسئول دفتر خانه کارگر آمل هادی رضازاده، می‌گوید: خصوصی‌سازی و واگذاری بی‌ضابطه و غیرکار‌شناسی کارخانه‌ها…

ویترین جمهوری اسلامی برخورد وحشیانه ماموران شهرداری با خانم دستفروش و گریه‌این خانم‌محروم- آمل کلیپ از کوزه همان طراود که در او است، هر روز از گوشه و کنار شهرهای مختلف، خبر و کلیپی از برخوردهای وحشیانه مأموران شهرداری…

حوادث کارگری

ایران – کارگری حوادث کارگری جان باختن یک کارگر و مصدومیت ۶ کارگر دیگر در ۲ حادثه ایمنی جان باختن یک کارگر سیمانکار و مصدومیت شدید کارگر دیگر در سقوط از داربست در پی حادثه ای در ساختمان شیرین…