آلبوم Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > آلبوم
مهر مدارس

ایران ـ اجتماعی  کودکان میهنم، اول ماه مهر و بازشدن مدرسه‌ها؛ آلبوم عکس و کلیپ و ترانه به مناسبت اول ماه مهر ؛ کلیپی هدیه به کودکان محروم کشورم  بخصوص کودکان کار که همواره در حسرت درس خواندن بدون…