ایران کارگر > حقوق کارگر
تجمع بازنشستگان کشوری برای سومین روز در مقابل سازمان برنامه و بودجه

ایران – اقتصادی بازنشستگان کشوری در سومین روز تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه در تهران، به نشانه اعتراض و برای نشان دادن وضعیت اسفبار معیشتی خود، اقدام به پهن کردن سفره خالی در کف خیابان…

image

ایران – کارگران روز سه شنبه 9خرداد ۹۶واحد سیده از فعالین کارگری شهر مهاباد و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، توسط اداره اطلاعات به این نهاد امنیتی در شهر مهاباد احضار گردید وچندساعت مورد…

حقوق كارگر

ایران – حقوق کارگران تاریخچه روز اول ماه می؛ روز جهانی کارگر International Workers’ Day روز چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶، و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته،…