خامنه‌ای ۳۰ساله رهبره،تنها دیکتاتورها حرف مخالف راگوش نمی‌دهند؛فیلم سخنرانی دانشجوی دانشگاه تبریز

ایران - اجتماعی خامنه‌ای ۳۰ساله رهبره، تنها دیکتاتورها حرف مخالف راگوش نمی‌دهند؛ فیلم سخنرانی یک دانشجوی دانشگاه سهند تبریز یک...

بیشتر بخوانید
Page 2 of 229 1 2 3 229