ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > یک سؤال با جوابهای متفاوت تکان دهنده در دو منطقه از تهران – کلیپ

یک سؤال با جوابهای متفاوت تکان دهنده در دو منطقه از تهران – کلیپ

ایران – اجتماعی

یک سؤال با جوابهای متفاوت تکان دهنده در دو منطقه از شمال و جنوب تهران – کلیپ

همانگونه که در کلیپ مشاهده می کنید گزارشگر با یک سوال ساده شما را به مناطق مختلفی از شمال و جنوب تهران می برد که از پاسخهایی که در کلیپ شنیده می شود بخوبی می توان به وضعیت نامتعادل جامعه و اختلاف شدیدی که وجود دارد و ناشی از یک اقتصاد و جامعه ورشکسته و در مرز سقوط است پی برد.  اختلاف شوکه کننده از سطح و نحوه جوابها بخوبی پرده از یک فساد گسترده و عدم تعادل در توزیع ثروتهای جامعه به شکل درست بر می دارد.

اما سوالی که در انتهای کلیپ بدون جواب باقی می ماند  و بیننده باید خودش پاسخ آن را دریابد این است که علت اینهمه اختلاف طبقاتی و شدت فقر در چیست؟ اینکه چرا در کشوری به لحاظ منابع و معدان طبیعی و زیر زمینی و همچنین به لحاظ وسعت و حجم ذخایر نفت و گاز   مردم باید در چنین فقری زندگی کنند . . .

یک سؤال با جوابهای متفاوت تکان دهنده در دو منطقه از شمال و جنوب تهران

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment