ایران کارگر > ویدئو > کولبران‌، ابراز همدردی با خانواده سیروان عزیزی

کولبران‌، ابراز همدردی با خانواده سیروان عزیزی

ایران – کولبران

ابراز همدردی با خانواده سیروان عزیزی

روز چهارشنبه 24 خردادماه، نیروهای انتظامی  گروهی از کولبران کُرد را در سردشت هدف گلوله قرار دادند که در نتیجه یکی از آنان که جوانی بنام سیروان عزیزی بود جان خود را از دست داد.

این اشخاص زحمتکش در منطقه بیتوش از توابع سردشت مورد تیراندازی نظامیان قرار گرفتند.

کولبران ضمن اعلام همدردی با خانوادەی کولبر جانباختە سیروان عزیزی و تسلیت بە ایشان، مراتب نگرانی و انزجار خود را از  نحوە برخورد و شلیک بە این اشخاص زحمتکش اعلام  می دارد و امیدوار است کە با واکنش  فعالان مدنی و سیاسی،  ضمن الزام بە پاسخگویی و شفاف سازی ماجرای  شلیک بە این کولبر و نیز بقیە موارد مشابە تیراندازی  از سوی نهاد مربوطه، بیش از این شاهد چنین فجایعی کە بی تردید جز تشدید بی اعتمادی و فضای امنیتی منطقە ونفرت پراکنی و بدبینی حاصلی ندارد،  نباشیم .

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment