ایران کارگر > اخبار > دستفروشان و کولبران > کتک زدن وحشیانه دستفروشان توسط ماموران شهرداری منطقه ۵ تهران

کتک زدن وحشیانه دستفروشان توسط ماموران شهرداری منطقه ۵ تهران

ایران – دستفروشان

کلیپی از کتک زدن وحشیانه دستفروشان توسط ماموران شهرداری منطقه ۵ تهران

در این کلیپ ماموران شهرداری منطقه ۵ در حال کتک زدن وحشیانه  دستفروشان مشاهده می‌شوند همچنین مردمی که برای جلوگیری از وحشیگری ماموران تلاش می ‌کنند که دخالت کنند.

مشاهده کلیپی دیگر از اعمال وحشیانه ماموران شهرداری و کتک زدن یک دسفروش

 به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment