ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > کشته شدن یک کولبر در اثر انفجار مین و مجروح شدن کولبر دیگر در پی سقوط از بلندی

کشته شدن یک کولبر در اثر انفجار مین و مجروح شدن کولبر دیگر در پی سقوط از بلندی

کشته شدن یک کولبر
ایران ـ کولبران

کشته شدن یک کولبر در اثر انفجار مین و مجروح شدن کولبر دیگر در پی سقوط از بلندی

انفجار مین در منطقه کوهستانی مامند، منجر به کشته شدن یک کولبر اهل سردشت شد. همچنین یک کولبر زحمتکش اهل ربط (شهری است در بخش مرکزی شهرستان سردشت) بە دلیل سقوط از ارتفاعات کوهستانی بە شدت زخمی گردید.

گزارش دریافتی حاکی است که بامداد روز سەشنبە ٢٠ شهریور ۱۳۹۷، یک کولبر٤٧ سالە اهل روستای کانی زرد سردشت، در کوهستان ”مامند“ ناحیە هلشو اقلیم کردستان با هویت ”الف الف“ در حین کولبری و در اثر انفجار مین جانش را از دست داد. جسد این کولبر اهل سردشت بە بیمارستان شهر قلعە دزە در اقلیم کوردستان منتقل شدە است.

از سوی دیگر و هم زمان با کشته شدن یک کولبر ، کولبری دیگر، اهل شهر ربط در حین کولبری و بە دلیل سقوط از صخرە از ناحیە سر بە شدت زخمی شدە است. هویت این کولبر ٢٣ سالە را ” حسین احمدی“ فرزند سید احمد اعلام کردە‌اند کە متاهل می‌باشد. لازم به ذکر است که این کولبر جوان، جهت مداوا بە مراکز درمانی سردشت منتقل شدە است.

ربط از شمال با مهاباد، از شرق با بوکان، از جنوب شرق با بانه، از شمال غرب با پیرانشهر و از غرب و جنوب غرب با رودخانه زاب و سردشت همسایه است.

علاوه بر تله‌های مین و شلیک مستقیم نیروهای مرزبان و یا سقوط از بلندی که در مسیر زندگی کولبران کمین کرده است، به تاراج بردن مال واموال کاسب کاران و کولبران؛ توسط هنگ مرزی و سپاه پاسدارن نیز بخش دیگری از ستمی است که بر این قشر از جامعه روا می‌رود.

مردم زحمتکش منطقە برای امرار معاش خود و خانواده بە عبور از راههای خطرناکتر و کاسبی با ماشین روی آوردەاند؛ اما حاکمیت نه تنها هیچ نوع پروژە و برنامەای برای ایجاد شغل و کسب  و کار برای مردم بیکار این مناطق ندارد، بلکە نیروهای مسلح انتظامی و سپاە در اطراف راەها، کوه و گردنەها برای کاسبکاران کمین می‌اندازند و به زور اسلحە ماشین و بارهایشان را غصب می‌کنند.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment