ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > کشتار فرزندانمان نه نشانه اقتدار شماست که نماد ترس بر متن فروپاشی‌تان

کشتار فرزندانمان نه نشانه اقتدار شماست که نماد ترس بر متن فروپاشی‌تان

کشتار فرزندانمان
ایران ـ اجتماعی

کشتار فرزندانمان نه نشانه اقتدار شماست که نماد ترس بر متن فروپاشی‌تان

به قلم رحمان مقتدر

«این کشتار فرزندانمان ، نه نشانه اقتدار شماست و نه پایداری‌تان، که نماد ترس بر متن فروپاشی‌تان از جدال جاری و قطعی ما کارگران و مردم به عصیان‌آمده ست…»

متن مقاله:

شما حاکمان و متولیان بربریت سرمایه و خود نماینده خواندگان « خدا بر زمین » اگرچه به سختی، اما اعتراف می‌کنیم به اینکه قلب‌هایمان را به درد آوردید.
اعتراف می‌کنیم که به همراه دایه شریفه و دایه آمنه، همه انسانیت با شرف را به غم سنگین جلادی عزیزانمان رامین، زانیار و لقمان نشاندید.
خواستید به تنها ظرفیت ممکن خود، به ماشین کشتار و جنون در سرکوب، به  تیغ‌کشی برخواست و اراده ما کارگران و همه مردمی که در تقابل با شما جلوتر آمده‌ایم، تاریخ سیاه چوبه‌های دار را تأکید کرده باشید.

ما اعتراف می‌کنیم از رسالت تاریخی شما که با موجویت این بربریت سرمایه در اینجا زاده شد.
ما اعتراف‌ می‌کنیم علیه این همه ظرفیت قساوت و تاریخ چهل ساله ضدکارگری‌ترین و ضدانسانی‌ترین حاکمیت بربریت سرمایه و تمام موجودیت‌تان، نفرت و خشم انباشته ما کارگران و انزجار همه انسانیت امروز را بیش از پیش به هم پیوند زدید!

اعتراف می‌کنیم که اراده‌ای مصمم را نه تنها در صفوف مبارزات ما کارگران و مردم آزادیخواه در کردستان، خوزستان، آذربایجان و خراسان، که در انسانیت موجود همه مردم و هر انسان آزادیخواه و باشرفی، علیه این جهنم سازمان‌یافته فقر و توحش اسلامی، و خلاصی همه بشریت از بربریت موجودی که برپا داشته اید بیش از گذشته در همه ما به جلو آوردید.

شما اعتراف می‌کنید!؟
این کشتار فرزندانمان ، نه نشانه اقتدار شماست و نه پایداری‌تان، که نماد ترس بر متن فروپاشی‌تان از جدال جاری و قطعی ما کارگران و مردم به عصیان‌آمده ست که اراده‌ای به وسعت منافع بشریت را در جاروکردن لاشه‌ای از متعفن‌ترین توحش موجود سرمایه، بجلو رانده‌ایم!

شما اعتراف می‌کنید!؟
این قداره‌بندی علنی قدم به قدم، و این به صف شدن جنگی‌تان به تمام قد، انعکاس ترس از پیشروی جدال ما در چهره شماست.!
این سر به دار بردن عزیزان ما، پنهان ساختن تمام ترس و استیصال شما از بجلو آمدن گسترده‌ترین اعتراضات و اعتصابات ما کارگران و در‌هم‌تنیدگی‌اش در خیزش‌های سراسری دائم به کمین نشسته همه ما مردمی ست که دیگر در کف خیابان به میدان نهائی جدال آمده است….
شیپور افول و پایان توحش‌تان علیه بشریت از اینجا با رژه جنبش دائمی ما کارگران، فرودستان مزدی و همه مردم نواخته شد!

رژه‌ای که امتداد پیوستگی‌اش، ناگزیر از هم‌سرنوشتی و درهم‌تنیدگی همه ما کارگران و زحمتکشان (منطقه) در نبرد خلاصی از بربریت موجود، بشریت را در رهائی همه مصائب از موجودیت‌تان، اینک بجلو آورده است….

 به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment