کتک زدن و جراحت دو نوجوان دستفروش خاکشیر‌فروش توسط ماموران وحشی شهرداری تبریز کلیپ ایران کارگر
ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > کتک زدن و جراحت دو نوجوان دستفروش خاکشیر‌فروش توسط ماموران وحشی شهرداری تبریز کلیپ

کتک زدن و جراحت دو نوجوان دستفروش خاکشیر‌فروش توسط ماموران وحشی شهرداری تبریز کلیپ

ایران – اجتماعی

کتک زدن و جراحت دو نوجوان دستفروش خاکشیر فروش و شکاندن بساط آنها توسط ماموران وحشی شهرداری تبریز – کلیپ

کتک زدن ناجوانمردانه دونوجوان دستفروش تبریزی که جرمی جز تلاش برای تامین لقمه نانی برای گذران زندگی نداشتند

دو جوان تبریزی که خاکشیر می فروختند، بشدت توسط مامورین شهرداری تبریز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شدند. در این کلیپ آنها را در حالیکه لباسشان پاره شده و با تنی مجروح دوباره تلاش می کنند که شکسته های بساط خود را برپا کنند و می گویند که اگر کار بود و کار داشتیم که این کار را نمی کردیم و اینکه چرا ماموران شهرداری اینقدر ظالمانه با آنها رفتار کرده اند.

به این کلیپ نگاه کنید و ببینید نتیجه آن همه برباد دادن ثروتها و جنگ در سوریه و لبنان و عراق و یمن از یک سو  و وضعیت مردم محروم خودمان که کودکان نوجوانان و جوانان کشورمان به جای تحصیل و داشتن امکاناتی که حق آنهاست به دستفروشی  و زباله جمع کنی روی می آورند اما این ماموران وحشی و سیستمهای سرکوبگر حتی در همین کار هم آنها را راحت نمی گذارند و به اذیت و آزار و ضرب و شتم آنان دست می زنند.

کتک زدن و جراحت دو نوجوان دستفروش

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment