کازرون ؛ تظاهرات بزرگ و تعطیلی مدارس، ادارات ومغازه‌ها مجموعه کلیپ - ایران کارگر
ایران کارگر > اخبار > اخبار تظاهرات > کازرون ؛ تظاهرات بزرگ و تعطیلی مدارس، ادارات ومغازه‌ها مجموعه کلیپ

کازرون ؛ تظاهرات بزرگ و تعطیلی مدارس، ادارات ومغازه‌ها مجموعه کلیپ

ایران – اجتماعی

کازرون امروز ۳۰فروردین؛ تظاهرات بزرگ و تعطیلی مدارس، ادارات ومغازه‌ها – مجموعه کلیپ

تظاهرات گسترده مردم کازرون و تعطیلی مدارس و اداره‌ها و بستن مغازه ها برای شرکت در تظاهرات اعتراضی نسبت به تجزیه شهرستان امروز نیز  ادامه دارد، تظاهر کنندگان خشمگین شعار می دهد:‌نماینده خائن اعدام باید گردد.

به کانال تلگرام ایران ارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment