کازرون ؛ بسیج گسترده‌ یگان ویژه و تهدید و ارعاب مردم با آژیر و بلند‌گو ۳۰فروردین - ایران کارگر
ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > کازرون ؛ بسیج گسترده‌ یگان ویژه و تهدید و ارعاب مردم با آژیر و بلند‌گو ۳۰فروردین

کازرون ؛ بسیج گسترده‌ یگان ویژه و تهدید و ارعاب مردم با آژیر و بلند‌گو ۳۰فروردین

بسیج گسترده‌ نیروهای یگان ویژه و تهدید و ارعاب مردم با آژیر و بلندگو ؛ کازرون ۳۰فروردین

در این کلیپ بسیج نیرو  و رژه ستون خودروها و موتورهای نیروی یگان ویژه مشاهده می شود که با حرکت در اطراف میدان شهدا و خیابانهای کازرون  با آژیر و بلندگو سعی در ارعاب و تهدید مردم و جلوگیری از تجمع و تظاهرات را دارند.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment