ایران کارگر > یادداشتهای شما > پیام هایی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه

پیام هایی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه

کارگران هفت‌تپه
ایران –  یادداشتهای شما

پیام هایی از کارگران گروه ملی و نیشکر هفت تپه

باسلام ودرود خدمت تمامی کارگران ایران زمین

بازهم آخرسال شد وجلسه‌های صوری و مسخره شورای عالی کارشروع شد.
ازیک طرف نمایندگان کارفرما از طرف دیگر نمایندگان دولت نمایندگان کارفرما هستند و ازسوی دیگر نمایندگان کارگری که منتسب دولت وکارفرما هستند. ما را چه فرض گرفته‌اید؟!
این بساط رو جمع کنید.اگر واقعا نمایندگان کارگری باشندآنها را باید سندیکاهای مختلف کارگری انتخاب کنند.

جناب آقای ربیعی وزیر کار، همین چند روز پیش جلسه استیضاح جنابعالی در مجلس بود.
جنابعالی ازهردری سخن گفتید الا کارنامه ودستاوردها وعملکردتان. از بحث‌های قومیتی گرفته تا…
به عده زیادی از نمایندگان رانت دادید ومعلوم نیست پس از این استیضاح چند شرکت دیگر را فدای خودکرده‌اید و به آقازاده‌ها پیشکش کرده ایدتا پست وزارت راحفظ کنید.

علی رغم این مسایل جنابعالی با اختلاف یک رای دوباره رای اعتماد گرفتید که چه بسا اگرحین رای‌گیری یکی از نمایندگان برای دسشویی محل را ترک میکرد جنابعالی الان وزیر نبودید!!
هرچند رای اعتماد اصلی را بایدکارگران به شما بدهند که کاملا به شما بی‌اعتماد هستند.

شما شعار دادید که من قبل از انقلاب اعتصابات کارگری راه اندازی میکردم وفعال کارگری بوده ام!! دراعتصابات اخیر کارگران سراسر کشور شما کجای آن قرار دارید؟!!
آیا الان هم درکنار کارگران هستید؟!! یادرمقابل آنها؟!!
آیا از درد دل کارگر خبر دارید؟!
آیامی دانی کارگر ایرانی شب عید پول خرید که ندارد هیچ، پول نان هم ندارد؟!!
شما اعلام کردید نرخ افزایش دستمزد سالیانه قطعا بالای نرخ تورم است! کدام تورم؟!
تورم ۹ درصدکه دوستان شما اعلام می کنند؟

ملاک تورم است یا قدرت خرید کارگرانی که زیر خط‌فقر زندگی می کنند؟!
چرا یه فکری به حال کارگران نمی کنید؟
چرا به وضعیت شرکت‌هایی که به رانت به آقازاده ها واگذارشده رسیدگی نمیکنید؟

البته شما درخانه‌ای که خود هم آن را محقر می‌دانید و قیمت آن چهار میلیارد تومان ناقابل است زندگی میکنید! ونباید ازحال کارگر خبر داشته باشید.
فقط یک خواهشی ازشما داریم زمانی که دوره وزارت جنابعالی تمام شد نقش اپوزیسیون را بازی نکنید ودوباره برای جمع کردن رای نان خود را درخون کارگرنزنید

جمعی ازکارگران نیشکرهفت تپه و کارگران گروه ملی اهواز

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment