ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > کارفرمایان همیشه قاتل و زالو صفت، جان علی نقدی را هم گرفتند

کارفرمایان همیشه قاتل و زالو صفت، جان علی نقدی را هم گرفتند

علی نقدی خودکشی
ایران – کارگری یادداشتهای شما

کارفرمایان همیشه قاتل و زالو صفت، جان علی نقدی را هم گرفتند

به قلم فرهاد شیخی

حاکمیت سرمایه همین است، به بیگاری کشیدن انسانها و نپرداختن دستمزد محقرانه و وادار کردن آنها به مرگ!!

هنوز بیژن قلوزی را یادتان هست که دستمزد یکسال کارش را ندادند و در دفتر کارفرما خودش را به آتش کشید؟
علی نقدی و ده ها نفر در ایران وادار به خودکشی شده اند چرا که مطالبات بر حقشان را خواسته‌اند و نداده ‌اند و در فقر کامل مرگ را بر این زندگی ناچیز و محقرانه ترجیح داده‌اند

یاد دروغ پردازیهای نامزدهای ریاست جمهوری در دوره انتخابات میافتم که یکی از یکی پر رو تر بود که پشت کارگر قایم میشدند!
کنشگران تدبیر و امید جز میدان دادن به سرمایه داران برای گرفتن جان انسانها چه غلطی کرده اند؟!

هزاران انسان ماه هاست در گرسنگی دست به اعتصاب زده اند و تمامی مسئولین دروغگوی استان خوزستان سرکارگران شیره مالیده اند و نتیجه اش هم شد خود کشی علی نقدی کارگری که از اینکه برای ندادن دستمزدش به قدری به  کارفرما رجوع کرده کلافه شده و کارگران را از خودکشی اش مطلع ساخته و خودش را در کانال اب غرق کرده است.

خودکشی علی نقدی باید اعتصابات  را گسترده تر، عمومی تر و محکمتر از قبل کند و آن را به سایر نقاط سرایت دهد چرا که ما کارگران جز اعتصاب ابزاری در دست نداریم، خون علی نقدی نباید پایمال شود.
از وزیر و وکیل و دولت کاری ساخته نیست، این مقابله‌ی مستقیم ما کارگران در اعتراضات و اعتصابات علیه کارفرمایان است که توازن قوا رو به نفعمان تغییر میدهد وگر نه دادگاه با ما نیست.

دادگاه ما کف خیابان و اعتصابات است وگر نه علی نقدی دیگر یا بیژن قلوزی دیگری را میکشند و از ما کاری ساخته نیست.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment