ایران کارگر > يادداشتهاى شما

کارگر

ایران ـ کارگری شما «حضرات» با این «یال و کوپال»، زورتان به شش کارگر «دست بسته» فولاد می‌رسد؟!! باید فورا” آزادشان کنید! به قلم رحمان گلچهره شرم از این وقاحت «قهرمانانه» شما، خجالت می کشد. از وکیل و وزیر…

کارگران

ایران ـ کارگری مبارزات کارگران گروه ملی فولاد اهواز و بحران های پیاپی ـ به قلم کامران حمیدی مبارزات کارگران گروه ملی فولاد اهواز و بحران های پیاپی عنوان مقاله‌ای است به قلم کامران حمیدی که ذیلا از نظرتان…

کار

ایران ـ کارگری ” کار برای کسب روزی جهاد بشمار می آید ” به قلم پویان، کارگر گروه ملی فولاد اهواز سال‌هاست که از بلندگوهای تبلیغاتیِ کشورمان شنیده‌ایم که ” کار برای کسب روزی، جهاد بشمار می‌آید “. فارغ…

کارگران

ایران ـ کارگری زنده باد کارگران گروه ملی فولاد اهواز و طبقه کارگر مبارز ـ به قلم پروین محمدی زنده باد کارگران گروه ملی فولاد اهواز و طبقه کارگر مبارز، عنوان مقاله‌ای است به قلم خانم پروین محمدی که ذیلا…

کارگر

ایران ‌ـ کارگری « سنت اتحاد و همبستگی طبقه کارگر » به قلم شاپور احسانی‌راد « سنت اتحاد و همبستگی طبقه کارگر » عنوان مقاله‌ای است که به قلم آقای شاپور احسانی‌راد در حمایت از کارگان گروه ملی صنعتی…

هژمونی

ایران ـ کارگری یادداشت‌های شما اتحادیه‌‌های صنفی و دوگانه « هژمونی – اتوریته » ـ به قلم رضا صالحی اتحادیه‌‌های صنفی و دوگانه « هژمونی ـ اتوریته»، مقاله‌ای است به قلم آقای رضا صالحی که به نقل از کانال…

بیانیه

ایران ـ اجتماعی صدور بیانیه سازمان جهانی آموزش ،دلیل محکمی بر توانایی و موفقیت ماست به قلم محسن عمرانی پس از صدور بیانیه سازمان جهانی آموزش در حمایت از محمد حبیبی و اسماعیل عبدی، آقای محسن عمرانی فعال صنفی…

شعر فقر

ایران – یادداشتهای شما شعر “فقر ” ، داستان زندگی کارگران شعر “فقر “، ارسالی از طرف کارگری که از زندگی سخت و مشقت بار کارگران زحمتکش و خانواده هایشان در میهن مان سخن می‌گوید: فقر چیست؟ فقر یعنی‌…