برخورد بی شرمانه قاضی‌زاده وزیر بهداشت با پیرمرد محروم درباره فیزیوتراپی همسرش