ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > هنوز چشم به راه عیدی پارسال! درد دل آبداران آبفار شهرستان شوش

هنوز چشم به راه عیدی پارسال! درد دل آبداران آبفار شهرستان شوش

عیدی آبداران آبفار
ایران – کارگری یادداشتهای شما

هنوز چشم به راه عیدی پارسال! درد دل آبداران آبفار شهرستان شوش

ما جمعی از آبداران آبفار شهرستان شوش، دانیال که همچنان در لیست فراموشی قرار گرفته ایم وهیچ مسئول یا مقامی به مشکلات ما توجهی نمیکند.حال میخواهیم ازکلیه مسئولین این سوال را بپرسیم که آیا شما تا به حال در این ایام باقی مانده سال توانستید خانواده خود را برای خرید، شب عید به بازار برده و از شرمندگی آنها درآید؟ما آبداران  از سال گذشته دقیقا همین روزها بود که با شرمندگی در قبال خانواده خود به استقبال عید نوروز رفتیم چون همین ایام بود که منتظر عیدی وپاداش، وحقوق خود بودیم که با زحمتهای مسئولین این اداره بطور احسن شرمنده شرمنده خانوادهایمان شدیم وقرار بر این شد که عیدی را بعد از عید وتعطیلات بما پرداخت نمایند وحال در پایان سال دیگر هستیم و هنوز چشم براه عیدی پارسال هستیم وتا کنون همچنان امیدوار ماندیم این عید هم انگار باید بشود دو سال بدون عیدی وحقوق درصورتی که طی سال گذشته که دوازده ماه میباشد، ما ۴ماه حقوق گرفتیم الحق والانصاف خودتان قضاوت کنید خانواده سهل است حتی دیگر شرمنده بقالی سرکوچه خودمان هم شدیم به لطف مسئولین آبفار

حال از شما تمام مسئولین این شهرستان عاجزانه تقاضا داریم که وجدانی بنشید با خودتان فکر کنید اگه خود را بجای ما آبداران که حتی حاضر نشدیم از خدمت صادقانه خود دست برداریم تصور کنید.
آیا این پاداش زحمتهای ما است که اینجور شرمنده باشیم چرا هیچکس صدای ما را نمیشنود؟
چرا کسی به ما توجه نمیکند؟
چرا کسی ازحق ما دفاع نمیکند ؟
وجدانی قضاوت کنید وخودتان را بجای ما تصور کنید چه جوابی برای خانواده‌های خود دارید؟

حالا ما آبداران عاجزانه از شما مسئولین تقاضا میکنیم تا شنبه فکری بحال ما فراموش شدگان کنید تا ما هم بتوانیم با شوق خدمت کنیم نه با شرمندگی.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment