ایران کارگر > اخبار > اخبار اقتصادی > هشدار بحران بیکاری در ایران

هشدار بحران بیکاری در ایران

people

ایران – بیکاری

همزمان با اظهارات رئیس دفتر ” خامنه ای” مبنی بر اینکه «معضل بیکاری» در ایران «غوغا» می‌کند؛یک عضو شورای مرکزی مؤتلفه نیز سال ۹۶ را در زمینه اشتغال «سال سختی» برای دولت روحانی ارزیابی کرد.

در همین حال موضوع بیکاری در ایران و ایجاد اشتغال در طول رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری از سوی کاندیداهای مختلف مورد بحث قرار گرفت. بگذریم از اینکه مشکل بیکاران در ایران مشکلی ریشه دار است و بخاطر دزدی ها و غارتگری های بی حساب در حاکمیت کنونی؛ این مشکل هیچگاه حل نخواهد شد.

قابل ذکر است که به گفته کارشناسان ،آمار بیکاری در ایران بسیار فراتر از آمارهای رسمی است.

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment