نعره کن ای سرزمین جان سپردن ؛ ترانه با تصویر گذاری زیبا با صدای داریوش - کلیپ + متن - ایران کارگر
ایران کارگر > گوناگون > نعره کن ای سرزمین جان سپردن ؛ ترانه با تصویر گذاری زیبا با صدای داریوش – کلیپ + متن

نعره کن ای سرزمین جان سپردن ؛ ترانه با تصویر گذاری زیبا با صدای داریوش – کلیپ + متن

ایران – اجتماعی

نعره کن ای سرزمین جان سپردن ؛ ترانه با تصویر گذاری زیبا با صدای داریوش – کلیپ + متن

متن ترانه «نعره کن ای سرزمین جان سپردن» با صدای داریوش:

نعره کن ای سرزمین جان سپردن نعره كن
نعره كن اي خاك خسته خاك گلگون نعره كن
شب هق هق شب پرپر زدن چلچله هاست
از غزل گريه پرم خانهءهم غصه كجاست

اين همه جوخه اين همه دار
اين همه مرگ اين همه عاشق خفته در خون
اين همه زندان اين همه درد
اين همه اشك نعره هايت كو خاك گلگون

شب هق هق شب پرپر زدن چلچله هاست
از غزل گريه پرم خانهءهم غصه كجاست
خاك گل مردگي و قحطي و آفت زدگي
وطن تعزيه در مرگ و مصيبت زدگي

شب ياران شب زندان شب ويراني ماست
شب اعدام رفيقان گل و نور و صداست

اين همه جوخه اين همه دار
اين همه مرگ اين همه عاشق خفته در خون
اين همه زندان اين همه درد
اين همه اشك نعره هايت كو خاك گلگون

شب هق هق شب پرپر زدن چلچله هاست
از غزل گريه پرم خانهءهم غصه كجاست

خاك گل مردگي و قحطي و آفت زدگي
وطن تعزيه در مرگ و مصيبت زدگي

شب ياران شب زندان شب ويراني ماست
شب اعدام رفيقان گل و نور و صداست

پایان متن ترانه «نعره کن ای سرزمین جان سپردن».

نعره کن ای سرزمین جان سپردن

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment