ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > مسئول بی لیاقت نمی‌خوایم؛خشم کشاورزان اصفهان مقابل سازمان آب ۲ فروردین ۹۷ کلیپ

مسئول بی لیاقت نمی‌خوایم؛خشم کشاورزان اصفهان مقابل سازمان آب ۲ فروردین ۹۷ کلیپ

ایران – اجتماعی

مسئول بی لیاقت نمی‌خوایم؛خشم کشاورزان اصفهان مقابل سازمان آب ۲ فروردین ۹۷ کلیپ

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان کشاورزان معترض اصفهانی روز پنجشنبه دوم فروردین ۹۷ ‌در مقابل سازمان آب در اصفهان تجمع کردند و به مشکل بی آبی و حل نشدن آن توسط دولت و مسئولین مربوطه اعتراض کردند یکی از کشاورزان معترض با فریاد گفت:‌ به دادمون برسید یا ما را بکشید . کجایید؟اینها حقشان را می خواهند ما

تجمع اعتراضی کشـاورزان اصفهان کشاورزان معترض اصفهانی روز پنجشنبه دوم فروردین ۹۷ ‌در مقابل سازمان آب در اصفهان تجمع کردند و به مشکل بی آبی و حل نشدن آن توسط دولت و مسئولین مربوطه اعتراض کردند یکی از کشاورزان معترض با فریاد گفت:‌ به دادمون برسید یا ما را بکشید . کجایید؟اینها حقشان را می خواهند ما
کشـاورزان معترض اصفهانی روز پنجشنبه دوم فروردین ماه ۹۶ در مقابل سازمان آب در اصفهان تجمع اعتراضی برگزار نمودند و به مشکل بی آبی و عدم حل آن توسط مسولین حکومتی اعتراض کردند:
این کشـاورزان فریاد می زدند:
یا به دادمون برسید یا بکشیدمون ای لا مذهبای بی دین، کجایید؟اینها حقشون رو می خوان ما خسارت نمیخواهیم فقط آب میخواهیم
آنها شعار می دادند:
مسئول بی لیاقت نمیخواهیم
مسئول بی لیاقت خجالت خجالت
کشـاورزان معترض تاکید کردند که فردا دیگر اینطوری برخورد نمی کنیم و روز بعد هم می آییم و ده برابر بیشتر می آییم. ما شورشی نیستیم . ما داعشی و اسرائیلی هم نیستیم و تا حقمان را نگیریم از اینجا نمی رویم.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment