ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > مرگ بر دیکتاتور شعار مردم تبریز در تظاهرات سراسری جمعه ۱۵دی؛ مجموعه کلیپ

مرگ بر دیکتاتور شعار مردم تبریز در تظاهرات سراسری جمعه ۱۵دی؛ مجموعه کلیپ

ایران – اجتماعی – تظاهـرات

مرگ بر دیکتاتور شعار مردم تبریز در تظاهرات سراسری جمعه ۱۵ دی؛ مجموعه کلیپ

در این مجموعه کلیپ صحنه های تظاهرات مردم تبریز در ورزشگاه در حین مسابقه و همچنین در خارج از ورزشگاه در روز جمعه ۱۵ دی را مشاهده میکنیم که شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر می دهند

تبریز ساعت ۱۸ خیابان راه‌آهن به سمت خیابان ولیعصر و تبریز جمعیت با شعارآذربایجان ملتی چکمز بو ذلتی مردم آدربایجان ذلت نمی پذیرد و شعار مرگ بر دیکتاتور سردادند.


به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment