ایران کارگر > بیانیه‌ها > محکومیت احضار محمود بهشتی و علی نجاتی توسط فعالین مدنی

محکومیت احضار محمود بهشتی و علی نجاتی توسط فعالین مدنی

احضار فعالین مدنی محکومیت

ایران – کارگری

بیش از ۳۰۰ معلم و کارگر و فعال دانشجوئی احضار محمود بهشتی و علی نجاتی را محکوم کردند

اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه ای احضار محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان تهران  و علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران  نیشکر هفت تپه، را محکوم کرد، متن این بیانیه از نظرتان می گذرد:

بیش از سیصد نفر از معلمان و کارگران و فعالین دانشجوئی با صدور بیانیه مشترکی احضار محمود بهشتی لنگرودی و علی نجاتی را به زندان محکوم و خواهان توقف فوری احضار و بازداشت فعالین صنفی شدند.

«احضار محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان تهران  و علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران  نیشکر هفت تپه ،را محکوم و خواهان پایان دادن فوری به چرخه سرکوب و احضار و بازداشت فعالین صنفی هستیم.

در شرایطی که چهار سال از روی کار آمدن دولت روحانی گذشته  و در حالیکه هنوز ذره ای گشایش در زندگی ما معلمان و کارگران رخ نداده و هیچیک از مطالبات بر حق ما بر آورده نشده است و توام با چنین وضعیتی، اسماعیل عبدی و محسن عمرانی در طول ماههای گذشته به زندان انداخته شده اند و علی اکبر باغانی و عزیز قاسم زاده را تبعید کرده اند، بار دیگر دور تازه ای از موج  احضار و بازداشت فعالین صنفی آغاز شده است و در طول دو ماه گذشته با اعمال فشار بر وثیقه گذاران جعفر عظیم زاده، بازگرداندن رضا شهابی به زندان، صدور حکم علیه رضا مسلمی و قادرزاده و حکم زندان و شلاق علیه شاپور احسانی راد، اعمال فشار بر داوود رضوی و ابراهیم مددی، احضار گروهی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به دادگاه و اینک احضار محمود بهشتی و علی نجاتی به زندان، سیاست اعمال سرکوب گسترده علیه فعالین صنفی به تنها سیاست حاکم در بر خورد به مطالبات بر حق معلمان و کارگران کشور تبدیل شده است.

اتخاذ چنین سیاستی از نظر ما امضا کنندگان این بیانیه در عین حال که بیانگر این است که دولت به جای رسیدگی به مطالبات انباشته و بدیهی معلمان و کارگران،  سیاست سرکوب و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر آنها را در پیش گرفته است بلکه همچنین بیانگر این واقعیت است که هنوز هیچ تغییری در این مملکت در عمل به تعهدات قانونی دولت جمهوری اسلامی از قبیل عمل  به بند 4 ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 8 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ، اساسنامه سازمان بين‌المللي كار ،مقاوله‌نامه شماره ۸۷ و مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان بين‌المللي كار قابل مشاهده نیست.

 

لذا ما جمعی از فعالین صنفی و مدنی با محکوم کردن احضار محمود بهشتی لنگرودی و علی نجاتی به زندان و با تاکید بر توقف فوری احضار و بازداشت فعالین صنفی، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه و برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی در بند و تحت تعقیب قضائی هستیم و بدینوسیله اعلام میداریم در صورت تداوم چنین سیاستهایی، به ناچار اعتراضات خود را گسترش و با اتکا به حقوق انسانی و قانونی خود به ابزارهای اعتراضی موثرتری متوسل خواهیم شد.»

در انتهای این بیانیه اسامی بیش از ۳۰۰ تن از فعالین مدنی درج شده است.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment