ایران کارگر > اخبار > اخبار تظاهرات > مجموعه ۷ کلیپ از تظاهرات کشاورزان اصفهان با حضور گسترده زنان علیرغم بسیج گسترده نیروی انتظامی ۲۲ فروردین

مجموعه ۷ کلیپ از تظاهرات کشاورزان اصفهان با حضور گسترده زنان علیرغم بسیج گسترده نیروی انتظامی ۲۲ فروردین

ایران – اجتماعی

مجموعه ۷ کلیپ از تظاهرات کشاورزان اصفهان با حضور گسترده زنان علیرغم بسیج گسترده نیروی انتظامی ۲۲ فروردین

در این کلیپها مشاهده می کنیم که مأمورین دولتی بجای حل مشکلات مردم و پاسخ به خواسته های برحق کشاورزان محروم تلاش می کنند با حقه بازی مخصوص خودشان بین مردم تفرقه بیندازند و جمعیت را متفرق کنند. اما جمعیت که بخوبی به عمق رذالت آنها پی برده اند آنها را هو می‌کنند و به این اقدامات سرکوبگرانه و تهدیدات وقعی نمی گذارند


به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment