ایران کارگر > اخبار > دستفروشان و کولبران > به سرو سینه کوبیدن مادر جوان سنندجی که بدست ماموران شهرداری به قتل رسید

به سرو سینه کوبیدن مادر جوان سنندجی که بدست ماموران شهرداری به قتل رسید

ایران – سرکوب

فیلم شیون دردناک و به سرو سینه کوبیدن مادر جوان سنندجی که بدست ماموران شهرداری به قتل رسید

چهلم روز کشته شدن جوان سنندجی که بدست ماموران مزدور شهرداری در سنندج به قتل رسید.

شیون مادر جوان کشته شده  که فریاد می زد و به سینه اش می کوبد.

قاتلان و بانیان این سلسله قتلها  اقشار مختلف مردم  از قتل کولبران کرد گرفته تا قتل دستفروشان و سایر اقشار باید که به پای میز محاکمه کشیده شوند

 به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment