ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > فیلم دردناک جوانان معتاد در میدان راه آهن تهران ارمغان ۴۰سال جمهوری اسلامی

فیلم دردناک جوانان معتاد در میدان راه آهن تهران ارمغان ۴۰سال جمهوری اسلامی

ایران – اجتماعی

فیلم دردناک جوانان معتاد در میدان راه آهن تهران ارمغان ۴۰سال حکومت جمهوری اسلامی

در  این ویدئو  اینبار برای مشاهده معتادان و تبادل مواد نه کوچه ها پس کوچه ها و محلات حاشیه ای بلکه  میدان و خیابان اصلی و محل تردد عموم نشان داده می شود، در جامعه ای که  فقر در آن بیداد می کند و تهیه مواد مخدر بسیار آسانتر از تهیه غذا است و جوانان معتاد را در هر گوشه ای می توان مشاهده کرد. به راستی علت چیست؟‌ همانطور که در کلیپ توضیح داده می شود و البته یک موضوع کاملا اثبات شده هم هست علت اصلی رو آوردن جوانان و مردم به مواد  مخـدر چیزی چز فقر نیست که میتوان از زیر مجموعه آن که بیکاری و عدم امنیت شغلی سرکوب و فشارهای اجتماعی  بر مردم نام برد که البته هر کدام از آنها در ایران بیداد می کند. اما اینها علتهای سطحی هستند که وقتی که به ریشه آنها نگاه می کنیم به شالوده اصلی که همانا سیستم حکومتی فاسد و بر باد دهنده همه دار و ندار و صنعت و کشاورزی و معادن میهنمان ایران و همچنین نابود کننده تمام مناسبات اجتماعی و کرامت انسانی مردم ایران است

فیلم دردناک جوانان معتاد در میدان راه آهن تهران ارمغان ۴۰سال حکومت جمهوری اسلامی

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment