فک پلمب شدن محلهای کسب ۸ شهروند بهایی در چابهار

ایران – اجتماعی فک پلمب شدن محلهای کسب ۸ شهروند بهایی در چابهار پس از گذشت ۶۸ روز از پلمب محل کسب شهروندان بهایی ساکن چابهار، ۸ مغازه این شهر فک پلمب شدند هر چند کماکان محل های کسب دیگری متعلق به شهروندان بهایی در سیستان و بلوچستان، و همینطور سایر استان های کشور پلمب … Continue reading فک پلمب شدن محلهای کسب ۸ شهروند بهایی در چابهار