ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > فعال کارگری شهر مهاباد توسط اداره اطلاعات احضار و بازجویی شد

فعال کارگری شهر مهاباد توسط اداره اطلاعات احضار و بازجویی شد

image

ایران – کارگران

روز سه شنبه 9خرداد ۹۶واحد سیده از فعالین کارگری شهر مهاباد و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، توسط اداره اطلاعات به این نهاد امنیتی در شهر مهاباد احضار گردید وچندساعت مورد بازجویی قرار گرفت.

وی در دی ماه۱۳۹۱نیز بهمین اتهام دستگیر و پس از تحمل دو سال زندان آزاد شده بود .

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment