ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > فشار فقر و بی قانونی در حاکمیت کنونی ایران بر روی کارگران

فشار فقر و بی قانونی در حاکمیت کنونی ایران بر روی کارگران

فشار فقر و بی قانونی در حاکمیت کنونی ایران بر روی کارگران
ایران – کارگری

 فشار فقر و بی قانونی در حاکمیت کنونی ایران بر روی کارگران

فعال کارگری، ناصر آقاجری در ارتباط با اوضاع اقتصادی کشور و تلاش برخی از موسسه ها برای دور زدن قانون کار و رواج استثمار می گوید: اگر کارگری این استثمار برده گونه را می پذیرد و حاضر می شود با مبلغ زیر حداقل دستمزد کار کند؛ از روی ناچاری و فقر و بی قانونی در کشوری است که طبق قوانین و زیربناهایش قرار بوده حامی محرومان و مستضعفان باشد.

وی با تاکید بر این که حقوق توافقی, مصداق عینی استثمار است؛ افزود: در این شرایط چنانچه کارگران از روی درماندگی دست به اعتراض بزنند با برچسب اقدام علیه امنیت ملی باید شلاق و زندان را تجربه کنند.

او در ادامه گفت: عده ای باور دارند که کارمزد کارگران می بایست بر اساس بهره وری کارگر مشخص شود و حداقل حقوق و قانون کار باید حذف شود تا بیکاری در جامعه از میان برود؛ این تفکرات تعجب برانگیز است؛ به راستی ما در کجای تاریخ ایستاده ایم؛ چرا اینطور بی محابا حقوق انسانیِ کارگران را زیر سوال می بریم؟

آقاجری با اشاره به برخی ادعاهای اخیر و با بیان این که آنچه برخی موسسات خیریه و نمایندگان آنها انجام می دهند و تبلیغ می کنند و ادعا می کنند حداقل مزد مانع اشتغال در کارگاههای کوچک است, تبلیغ مناسبات برده داری است؛ افزود: کارگاه های تولیدی کوچک در قبال تورم روزافزون در حال خرد شدن هستند.

از سوی دیگر واردات بی رویه ای که سرمایه داران مالی کشور( بخوانید واسطه ها و دلالان) کاربردی می کنند, این کارخانه های تولیدی را از چرخه تولید خارج می کند, نه حداقل حقوق و قانون کار؛ آن هم این قانون که بدون ضمانت اجرایی, مثل شیر بی یال و دم است.

او در خاتمه تاکید می کند: اگر کارگری از کارکردن در شرایط بردگی احساس رضایت می کند, مصداقِ مثال معروف کاچی به از هیچی است و از سر ناچاری است و بدیهی است که این روند معیوب و آسیب رسان را نمی توان اشتغال زایی نامید.

در چنین شرایطی با ارتشی از بیکاران؛ باید منتظر پیامدهای سیاستهای ضدکارگری حاکمیت و چپاول حق و حقوق کارگران ایران بود. پیامدهایی که بنیان کن خواهد بود.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment