فروپاشی اقتصادی و کمبود ارز، صف و ازدحام مردم برای گرفتن ارز در فرودگاه خمینی - کلیپ - ایران کارگر
ایران کارگر > اخبار > اخبار اقتصادی > فروپاشی اقتصادی و کمبود ارز، صف و ازدحام مردم برای گرفتن ارز در فرودگاه خمینی – کلیپ

فروپاشی اقتصادی و کمبود ارز، صف و ازدحام مردم برای گرفتن ارز در فرودگاه خمینی – کلیپ

ایران – اقتصادی

فروپاشی اقتصادی و کمبود ارز و صف و ازدحام مردم برای گرفتن ارز در فرودگاه خمینی – کلیپ

در این کلیپ که از شعبه بانک ملت فرودگاه خمینی گرفته شده ازدحام مردم برای گرفتن ارز مشاهده می شود که البته علت آن نه تعداد زیاد مردم بلکه قبل از هرچیز کمبود ارز و معطل شدن مردم متقاضی برای دریافت است که نشان دهنده فروپاشی اقتصادی و بحران در تامین ارز مورد نیاز مردم برای مسافرت از یک سو و تلاش مردم برای گرفتن ارز و خروج آن از کشور بدلیل چشم انداز تیره و تار اقتصادی از سوی دیگر است.

البته که این به زور ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سیستم دادن ارز قطره چکانی در بانکها هم تا یک نقطه امکان پذیز است و مجددا در روندسقوط اقتصادی که بواسطه تحریمهای اقتصادی دولت هیچ راه گریزی از آن ندارد در یک نقطه تبدیل به سقوط شتابان خواهد شد و . . .

فروپاشی اقتصادی

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment