ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه به تظاهرات در حمایت از کارگران ایران

فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه به تظاهرات در حمایت از کارگران ایران

فراخوان به تظاهرات لوگو

ایران – حمایت از کارگران ایران

فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه به تظاهرات در حمایت از کارگران ایران

سندیکاهای بزرگ کارگری فرانسوی در فراخوان مشترکی اعلام کرده اند، روز ۱۳ ژوئن برابر با ۲۳ خرداد ماه از ساعت ۱۲ تا ۲بعدازظهر، در برابر دفتر سازمان جهانی کار در حمایت از کارگران ایران، دست به تظاهرات خواهند زد.

به گزارش دو نهاد “همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه” و ”اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – پاریس”، در این فراخوان مشترک که به امضای ث.ژ.ت، ث.اف.دی.تی، اف.اس.او، اونسا، و سولیدر رسیده، آمده است:

«در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق خویش محرومند، از آن جمله می توان به حق اعتصاب؛ حق تظاهرات و حق ایجاد تشکلات کارگری اشارده کرد. هزاران کارگر به اتهام دفاع از حقوق خود توسط حاکمیت دستگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شده اند. ما سندیکاهای کارگری فرانسوی کلیه تشکلات کارگری شرکت کننده در اجلاس سال ۲۰۱۷ و مردم آزاده و برابری طلب را فرا می خوانیم که برای: حضور نمایندگان واقعی و مستقل کارگران در هیئت نمایندگی ایران، در کنفراس بین اللملی سازمان جهانی کار به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند.»

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment