ایران کارگر > هنر > ترانه‌کلیپ زیبا؛ فراخوان تجمع و تحصن بازنشستگان لشکری و کشوری، از ۸ تا ۱۱ آبان

ترانه‌کلیپ زیبا؛ فراخوان تجمع و تحصن بازنشستگان لشکری و کشوری، از ۸ تا ۱۱ آبان

ایران – بازنشستگان

فراخوان تجمع و تحصن بازنشستگان لشکری و کشوری طی روزهای ۸ تا ۱۱ آبان؛ کلیپ

فراخوان تجمع و تحصن بازنشستگان از ۸ تا ۱۱ آبان. پیشکسوتان لشکری و کشوری باصدور فراخوانی از عموم بازنشستـگان خواستند که طی روزهای ۸ .تا ۱۱ آبان به تجمع و تحصن مقابل ساختمان سازمان برنامه و  بودجه بپیوندند

پیشکسوتان لشکری و کشوری با صدور فراخوانی از عموم بازنشستـگان خواستند که طی روزهای هشتم تا یازدهم آبان دست به تجمع و تحصن در برابر ساختمان سازمان برنامه و بودجه در تهران بزنند. آنان اعلام کردند با حضور گسترده درتجمع وتحصن ۸ آبان وتحصن روزهای ۹ و۱۰ و۱۱  آبان نشان خواهیم داد ما تارسیدن به حقوق حقه خود با اقتدار همچنان در صحنه خواهیم بود.
زمان از روز دوشنبه ۸ آبان ساعت ۱۰  صبح در مقابل سازمان برنامه و بودجه

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment