ایران کارگر > اخبار > دستفروشان و کولبران > ربط؛ فراخوان برای گردهمائی و راهپیمائی در دفاع از حق کولبران

ربط؛ فراخوان برای گردهمائی و راهپیمائی در دفاع از حق کولبران

کولبران حمایت

‍  ‍ایران ـ کولبران

 فراخوان برای گردهمائی و راهپیمائی در دفاع از حق كولبران!

همشهریان گرامى و زحمتكش ربط و حومه!

کولبران حمایت

وضعيت معيشت و زندگى سخت و طاقت فرسای کولبران و كارگران مرزى و كشتار سیستماتیک آنان بر هیچ وجدان بیداری پوشیدە نیست. وزیر کار و دولت بە جای اینکە در کردستان دست بە توسعە اقتصادی و اشتغال زایی بزنند و برای بیکاران بیمە بیکاری تعین و پرداخت نمایند، مردم منطقە را از تنها منبع نان درآوردن  و زنده ماندن خود کە همانا کار و کاسبی در نوار مرزی میباشد محروم کردە و آنها را تحت نام “قاچاقچی” با شلیک مسقیم می کشند. آخرین مورد این قتل عمد ، شلیک مسقیم به کاک قادر بهرامی پدر ٤ فرزند و کاک حیدر فرجی ۲۱ ساله در هنگژال بانه بود. درپی قتل آن دو کولبر مردم بانه برای گفتن “کشتن کولبران را متوقف کنید”، در یک حرکت آرام و مسئولانە گردهمائی جلو فرمانداری انجام دادند و در آنجا خواهان متوقف کردن کشتن کولبران و برکناری فرماندار شدند.

اما فرماندار و مسئولان دولتی توجهی به خواستەهای مردم ننموده و این حرکت ارام و دمکراتیک مردمی را به خشونت کشاندە و تعدادی از معترضین را زخمی و دستگیر کردند.

اکنون ما بر آنیم کە برای حمایت از حق حیات کولبران  و جبران خسارت به بازماندگان و خانواده های کشته شدگان و همچنین تامین کار و پرداخت بیمە بیکاری بە این قشر ستمدیدە کردستان، همه باهم و متحدانە در یک تجمع و راهپیمایی اعتراضی آرام و بدور از هرگونە خشونت بە خیابان بیاییم و پشتبانی خود از کولبران و همبستگی با خانواده های کشته شدگان و مردم بانە را نشان بدهیم.

لذا ما كولبران و كارگران و کاسبکاران مرزى ربط و حومه، از تمامی مردم شريف و گرامى شهر ربط و روستاهاى اطراف، حامیان کاسبکاران  و کولبران مرزی دعوت مى كنيم کە روز دوشنبه ٢٠/٦/١٣٩٦ ساعت( ٥ )بعد از ظهر در چهارراه شهردارى در فضايى کاملا آرام و دمكراتيك گرد هم آییم.

جمعى از كولبران و كارگران و کاسبکاران مرزى ربط و حومه

۱٣٩٦/۰٦/۱۹

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment