ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > فراخوان بازنشستگان کشوری و لشکری به تجمع بزرگ اعتراضی در مقابل مجلس

فراخوان بازنشستگان کشوری و لشکری به تجمع بزرگ اعتراضی در مقابل مجلس

فراخوان بازنشستگان به تجمع
ایران – بازنشستگان

فراخوان به تجمع بزرگ اعتراضی در مقابل مجلس

طی فراخوانی بازنشستگان کشوری و لشکری خراسان از عموم هموطنان از اقشار مختلف خواستند که به تجمع بزرگ اعتراضی در مقابل مجلس در روز ۱۹ آذرماه ۹۶ بپیوندند. آنها اعلام کردند که کلیه اقشار مردم غارت شده تحت این حاکمیت هستند.

متن فراخوان به شرح زیر می باشد:

چرا باید در روز ۱۹ آذر در مقابل مجلس حضوری گسترده و فراگیر داشته باشیم .
زیرا یک بازنشسته سال های گذشته حدود نصف و حتی کمتر از حقوق بازنشسته سال جاری در شرایط مساوی از نظر سنوات ومدرک حقوق دریافت می کند واین یک تبعیض آشکار است.
زیـرا قانون مدیریت خدمات کشوری که سال (۸۶) به تصویب رسید، دولت آنرا به طور کامل اجرا نکرد و از آن تاریخ تا امروز (۱۰) سال به بازنشستگان بدهکار است .
زیرا مسئولین اعتراف می کنند که به دلیل تورم سال های گذشته (۶۷ /۷) از قدرت خرید بازنشستگان کاسته شده است. واین ظلمی نا بخشودنی است .

زیـرا مسئولین به سوء مدیریت صندوق های بازنشستگی اعتراف می کنند و این سوء مدیریت به دلیل روابط موجود در جامعه است ونه ضوابط.
پس تاوان این بی کفایتی وبی لیاقتی بعهدهء مسئولین رده بالاست و نه بازنشستگان.
زیرا بازنشستگان خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بازه زمانی حداکثر دوسال هستند نه پنج سال.
زیـرا بیمه ی بازنشستگان نا کار آمد است و خواهان برخورداری از بیمه‌ی کار آمد و این هم با داشتن ردیف بودجه ای قابل اجراست.
زیرا یکی از وظایف نمایندگان مجلس، نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجلس است ولی متاسفانه نمایندگان به وظیفه‌ی قانونی خود عمل نکردند.
زیـرا نبود اعتبار برای همترازی حقوق بازنشستگان بهانه ای بیش نیست زیرا دولت در موارد بسیار غیر‌ضروری اعتباراتی را در بودجه منظور کرده است و این هم تبعیض دیگری در مورد بازنشستگان.

پس دوستان و همکاران و همراهان بازنشسته بپاخیزید تا فرصت داریم

زیرا قانون مدیریت خدمات کشوری در شرف دائمی شدن و بودجه سال (۹۷) در حال ارائه به مجلس می باشد.
ما منتظر حضور شکوهمند شما در روز (۹۶/۹/۱۹) هستیم.
مکان : میدان بهارستان – خانه ملت
پیشکسوتان پیشرو کشوری و لشکری خراسان
۱۹ آذر جلوی مجلس، همه مال باخته های دادخواه، بازنشسته ها، ارتشیها، معلمان، کارگران وکارمندان دون پایه، ما اخراجی ها و بیکاران، ما دانشجویان، ما زنان سرپرست خانوار و خانه‌دارها، همه ما غارت شده ها میائیم!

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment