ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > فدک – تجمع کارگران آجر‌ماشینی فدک در مقابل فرمانداری گلوگاه

فدک – تجمع کارگران آجر‌ماشینی فدک در مقابل فرمانداری گلوگاه

عکس آجرماشینی فدک

ایران – اعتراضات کارگری

تجمع کارگران آجر‌‌‌‌ماشینی فدک در مقابل فرمانداری گلوگاه

روز پنجشنبه ۲۵ خرداد  ۹۶ با قطع شدن گاز کارگران آجر ماشینی فدک  ابتدا به اداره گاز شهرستان رفتند اما به‌دلیل اینکه پاسخ مناسبی برای این موضوع نگرفتند، همه در حیاط فرمانداری تجمع کردند تا علت را جویا شوند.

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment