ایران کارگر > ویدئو > ما فردای قیامت گریبان اینها را می‌گیریم؛ شکایت و آه دل یک مرد محروم از وضعیت فجیع زندگیشان

ما فردای قیامت گریبان اینها را می‌گیریم؛ شکایت و آه دل یک مرد محروم از وضعیت فجیع زندگیشان

ایران – فقر

شکایت و آه دل یک مرد محروم از وضعیت فجیع زندگیشان و له شدن قشر محروم بواسطه ستم و چپاول سیستماتیک

مرد محروم می‌گوید:

نه آب آشامیدنی دارم ما

نه بهداشتی داریم

هیچ کسی نمی‌آد به داد ما برسه

ما مال همین کشوریم

ما مال همین مملکت ایرانیم

واقعا اگر اینها به مشکلات ما رسیدگی نکنند ما فردای قیامت گریبان اینها را می‌گیریم

گریبان مسئولین رو میگم ها، حتما گریبان اینها را می‌گیریم

اگر قیامتی هست!

کسی فریاد رس ما نیست

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment