اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا؛ شعار دانشجویان دانشگاه تهران ۹دی ؛مجموعه‌کلیپ - ایران کارگر
ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا؛ شعار دانشجویان دانشگاه تهران ۹دی ؛مجموعه‌کلیپ

اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا؛ شعار دانشجویان دانشگاه تهران ۹دی ؛مجموعه‌کلیپ

ایران – اجتماعی – تظاهرات

اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا؛ شعار دانشجویان دانشگاه تهران شنبه ۹ دیماه

شنبه ۹ دی‌ ماه۹۶ به رغم بسیج نیروهای امنیتی و ضد شورش را برای جلوگیری از تظاهرات مردم  و دانشجویان در جلوی درب دانشگاه تهران تجمع کرده اند که در کلیپ مشاهده می شود و لی دانشجویان همانطور که در فراخوان‌ها برای تجمع و تظاهرات، تظاهرات خود را در «نه به گرانی» و در همبستگی با دیگر اقشار مردم در تهران و دیگر استانها شعار می دهند:

اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا

مشاهده کلیپهای تظاهرات امروز

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment