ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > شرکت عضو سندیکای کارگران شرکت واحد در اجلاس سازمان جهانی کار (ilo)

شرکت عضو سندیکای کارگران شرکت واحد در اجلاس سازمان جهانی کار (ilo)

سندیکای شرکت واحد در اجلاس

ایران – کارگری

شرکت عضو سندیکای کارگران شرکت واحد در یک صدوششمین اجلاس سازمان جهانی کار (ilo)

در پی دعوت سندیکاهای کارگری فرانسه (کلکتیو) از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت شرکت در یک صدوششمین اجلاس سازمان جهانی کار (ilo) ، آقای حسن سعیدی روز دوشنبه ۲۲ خرداد؛ به عنوان نماینده سندیکای کارگران واحد اتوبوسرانی تهران به ژنو اعزام گردید. آقایان رضا شهابی و داوود رضوی از اعضای هیات مدیره این سندیکا به دلیل ممنوع الخروج بودن؛ نتوانستند در این اجلاس شرکت کنند این اقدام و ممانعت از شرکت آنها در یک صد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار یک اقدام غیر قانونی می باشد.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment