ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > سطح امید به زندگی در ایران ؛ پایین‌ترین‌ها و بالاترین‌ها

سطح امید به زندگی در ایران ؛ پایین‌ترین‌ها و بالاترین‌ها

ایران
ایران ـ اجتماعی

سطح امید به زندگی در ایران ؛ پایین‌ترین‌ها و بالاترین‌ها

طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان سیستان‌وبلوچستان دارای پائین‌ترین و استان البرز دارای بالاترین ضریب امید به زندگی در ایران است.

به گزارش انتشار یافته، بر اساس آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩۵ و با بهره‌گیری از داده‌های ثبتی در سال ١٣٩۵ در کل کشور امید به زندگی برای مردان ۷۲.۵ سال و برای زنان ٧۵.۵ سال محاسبه شد. این شاخص برای مردان و زنان مناطق شهری به ترتیب برابر ٧٢.٧ و ۷۵.۷ سال و برای مردان و زنان مناطق روستایی به ترتیب برابر با ٧١.٧ و ۷۴.۷ سال است.

امید زندگی در بدو تولد، متوسط سال‎هایی است که انتظار می‌رود شخص از هنگام تولد زندگی کند و به طور عمده از شرایط اجتماعی و ویژگی‎های ژنتیکی فرد تاثیر می‎پذیرد. این شاخص نشان می‎دهد که هر یک از افراد متعلق به یک نسل معین تا پایان زندگی به طور متوسط چند سال عمر خواهند کرد.

شاخص امید زندگی در بدو تولد بر اساس آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩۵ و با بهره‌گیری از داده‌های ثبتی در سال ١٣٩۵ در کل کشور برای مردان ۷۲.۵ سال و برای زنان ٧۵.۵ سال محاسبه شد. این شاخص برای مردان و زنان مناطق شهری به ترتیب برابر ٧٢.٧ و ۷۵.۷ سال و برای مردان و زنان مناطق روستایی به ترتیب برابر با ٧١.٧ و ۷۴.۷ سال است.

از نظر استانی بالاترین مقدار امید زندگی مردان در سال ١٣٩۵ در استان البرز (٧۴.۴ سال) و پس از آن در استان‌های تهران (۷۴.۳ سال) و مازندران (۷۳.۵ سال) مشاهده می‌شود و پایین‌ترین مقدار این شاخص در مردان متعلق به استان‌های سیستان و بلوچستان (۶۵.۷ سال)، خراسان شمالی (۶٩.٨ سال) و هرمزگان (۶٩.٩ سال) بوده است.

همچنین بالاترین مقدار این شاخص برای زنان متعلق به استان‌های البرز (٧٨ سال)، تهران (٧٧.٨ سال) و اصفهان و مازندران (٧٧ سال) بوده و پایین‌ترین مقدار این شاخص در زنان مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان (۶٩.٢ سال)، ایلام (٧٢ سال) و خراسان شمالی (۷۲.۶ سال) است.

شاخص امید زندگی در بدو در سال ١٣٩٠ در کل کشور برای مردان و زنان به ترتیب برابر ۷۱.۵ و ٧۴ سال بود که این ارقام برای مردان و زنان مناطق شهری به ترتیب برابر با ٧١.٧ و ۷۴.۲ سال و برای مردان و زنان مناطق روستایی به ترتیب برابر با ٧٠.٧ و ٧٣.٢ سال محاسبه شده بود. مقایسه این ارقام با ارقام سال ١٣٩۵ نشان می‌دهد در طی ۵ سال به ترتیب یک سال به امید زندگی مردان و ١.۵ سال به امید زندگی زنان افزوده شده است.

یادآوری می‌شود که در سطح جهانی ژاپن از بالاترین شاخص امید به زندگی برخوردار بوده است. ایران در این میان رتبه صدوششم جهانی را به خود اختصاص داده است.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment